วิธีที่ 1

ไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (registered)

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 1-3 วันทำการ
ต่างจังหวัด 2-5 วันทำการ

วิธีที่ 2

ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS)

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 1 วันทำการ
ต่างจังหวัด 1-2 วันทำการ

วิธีที่ 3

Kerry Express

กรุงเทพ-ต่างจังหวัด และจากต่างจังหวัด-กรุงเทพ รับพัสดุในวันถัดไป(ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ต่างจังหวัด-ต่างจังหวัด 2 วันทำการ ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)