1. ชำระเงิน 2C2P

2. COD

3. ชำระเงินผ่านธนาคาร

 • ชื่อบัญชี : นายสมมติ ตัวแทน
 • เลขที่บัญชี : xxx-xxx-xxx
 • สาขา :
 • ชื่อบัญชี : นายสมมติ ตัวแทน
 • เลขที่บัญชี : xxx-xxx-xxx
 • สาขา :
 • ชื่อบัญชี : นายสมมติ ตัวแทน
 • เลขที่บัญชี : xxx-xxx-xxx
 • สาขา :
 • ชื่อบัญชี : นายสมมติ ตัวแทน
 • เลขที่บัญชี : xxx-xxx-xxx
 • สาขา :
 • ชื่อบัญชี : นายสมมติ ตัวแทน
 • เลขที่บัญชี : xxx-xxx-xxx
 • สาขา :
 • ชื่อบัญชี : นายสมมติ ตัวแทน
 • เลขที่บัญชี : xxx-xxx-xxx
 • สาขา :